فایل های دسته بندی مقالات - صفحه 1

فلسفه زيبايی شناسی از ديدگاه فمينيستی

هنر چيست؟ هنرمند كيست؟ اين ها مفاهيمي هستند كه هر كدام در نسبت با ديگري تعريف مي شوند: اينكه آيا شخصي را يك هنرمند مي دانيم يا خير، تا حدودي بسته به آن چيزي است كه او توليد مي كند، و اينكه آيا محصولي، يك اثر هنري است يا خير،‌بستگي به اين دارد كه چه كسي آن را توليد كرده است.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله انگلیسی پیش بینی تشنج با استفاده از خصوصیات محلی و کلی نوسانی به همراه ترجمه فارسی(2016)

بخشی از ترجمه فارسی مقاله: 1.مقدمه EIZURE یک موج ناگهانی از فعالیت مغزی می باشد که بیش از 65 میلیون فرد را در سراسر جهان متاثر می سازد. در طول تشنج مغز نمی تواند فعالیت طبیعی خود را انجام دهد بنابراین فرد ممکن است فعالیت غیر طبیعی و انحصاری را در حرکت، رفتار، آگاهی و احساس نشان دهند. صرع تشنج های ب

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب های روش تحقیق

کتاب های روش تحقیق

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل